Site icon Media by Ideasgist

Kabiyesi Re Oluwa

Kabiyesi Re Oluwa

KABIYESI RE OLUWA

Kabiyesi Re Oluwa
Oba to fi imole se aso ibora
Ki lo fi imole se
O fi imole se aso bora

Exit mobile version